HUẤN LUYỆN ,KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN PCCC TP.HCMNgày 28 tháng 12 năm 2022,  tại Công An Phòng Cháy Chữa Cháy  Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM . Cán bộ,viên chức ,người lao động Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 1 được tham gia buổi huấn luyện ,kiểm tra và cấp chứng nhận phòng cháy chữa  cháy ,cứu nạn cứu hộ .

Kết thúc khóa huấn luyện , 87 Cán bộ.viên chức ,người lao động được cấp giấy chứng nhận về Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ  theo Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ .