TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1-HỘI NGHỊ CÁN BỘ ,VIÊN CHỨC NĂM 2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ -VIÊN CHỨC NĂM 2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 ,tại Câu Lạc Bộ Nguyễn Du ,Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 1 đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức  năm 2023.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ ,kế hoạch năm 2023 .

Hội nghị  thảo luận ,góp ý và biểu quyết thông qua Dự thảo Chi Tiêu nội bộ và bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân

nhiệm kỳ mới gồm 3 Đồng chí :

1.Đồng chí : Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó phòng Hành chính Quản trị

2.Đồng chí : Nguyễn Nhật Huy Hoàng -Phó Chủ nhiệm CLB Nguyễn Bỉnh Khiêm

3.Đồng chí : Đặng Tấn Tài  Phó Chủ nhiệm CLB Thể dục Thể thao Đa Năng

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

                         


          

 

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới