Đại hội Thể dục Thể thao quận 1 khai mạc vào lúc 7g30 ngày 24 tháng 6 năm 2017, tại Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Tao Đàn, số 01 Huyền Trân Công chúa, phường Bến Thành quận 1