Liên hệ
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1

Đ/C: 1, Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.223.780 - Fax : (08) 38.237.928

Email: tdttq1@quan1hcm.gov.vn - ttq1@thethaoquan1.org.vn

Website: www.thethaoquan1.org.vn
Họ tên:    
Đơn vị :  
Địa chỉ:  
Điện thoại:    
Tỉnh, thành  
Fax:  
Địa chỉ email:  
Nội dung gửi: