Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần VIII năm 2018