BẢO VỆ SỨC KHỎE TRONG NHỮNG ĐỢT NẮNG NÓNG
Có thể là hình vẽ ngẫu hứng về 1 người, bản đồ và văn bản cho biết