Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Học tập, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Được sự chấp thuận của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, sáng ngày 16/01/2023 Đảng bộ Trung tâm Thể dục Thể Thao Quận 1 tổ chức cho toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Trung tâm TDTT Quận 1 tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì buổi học tập trực tuyến - Ông Bùi Minh Tiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Trung tâm TDTT Quận 1 cùng với 54 đảng viên của Đảng bộ tham dự buổi học tập.