Lịch sử hình thành

 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1

 

Đ/C: 1, Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 


Điện thoại: (08) 38.223.780 - Fax : (08) 38.237.928 


Email: tdttq1@quan1hcm.gov.vn - ttq1@thethaoquan1.org.vn 


 

Website: www.thethaoquan1.org.vn