Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

đang cập nhật...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1

Đ/C: 1, Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (08) 38.223.780 - Fax : (08) 38.237.928 

Email: tdttq1@quan1hcm.gov.vn - ttq1@thethaoquan1.org.vn 

Website: www.thethaoquan1.org.vn