SÔI NỔI THI ĐẤU ĐẠI HỘI THỂ THAO HỌC SINH - HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

SÔI NỔI THI ĐẤU ĐẠI HỘI THỂ THAO HỌC SINH - HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 1 NĂM HỌC 2023 - 2024


Thực hiện Kế hoạch số 418/KH-UBND, ngày 31/10/2023 của UBND Quận 1 về Tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh - Hội khỏe Phù đổng Quận 1 năm học 2023 - 2024.


Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; phong trào thể dục, thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Góp phần phát hiện tài năng thể thao của học sinh; tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; tuyển chọn, thành lập đội tuyển các môn thể thao là học sinh các trường để tham dự Giải Thể thao cấp năm 2024. Huy động và phát huy tiềm năng của các tổ chức và cơ sở giáo dục, trong việc chăm lo phát triển phong trào thể dục, thể thao; nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ phụ trách chuyên môn, giáo viên từ các trường học.
Trung tâm TDTT Q1 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 - Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn Quận 1 tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh - Hội khỏe Phù đổng Quận 1 năm học 2023 - 2024 được tổ chức từ tháng 11/2023 đến tháng 01/2024 tại 4 CLB trực thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 (CLB Tao Đàn, CLB Nguyễn Du, CLB Đa Năng, CLB Nguyễn Bỉnh Khiêm) và các trường học trên địa bàn Quận 1, dự kiến 23 bộ môn được tổ chức xuyên suốt để chuẩn bị lực lượng tham dự Hội Khỏe Phù Đổng TPHCM.


Ngày 04 - 05/11/2023 giải đã diễn ra Môn Cờ Vua tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình Quận 1 và Môn Điền Kinh tại Trung tâm TDTT Hoa Lư.

Có thể là hình ảnh về 7 người, bàn cờ và văn bản

Có thể là hình ảnh về 8 người và bàn cờ