Thông báo đấu giá cho thuê 30 kiot tại CLB Thể thao Tao Đàn