THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1 - LẦN 3