Thông báo đấu giá tài sản tại Lầu 5 CLB TDTT Đa Năng và mặt tiền đường Huyền Trân Công Chúa thuộc CLB thể thao Tao Đàn