TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1 THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KINH DOANH NHÀ ĂN (CĂN TIN) TẠI CÁC CLB TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1 THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KINH DOANH NHÀ ĂN (CĂN TIN) TẠI CÁC CLB TRỰC THUỘC